Przypomnienie o terminachPrzypominamy, że zapisy i wpłaty przyjmujemy jeszcze tylko trzy tygodnie. Wszyscy chcący wziąć udział w KungFurze muszą założyć konto i opłacić wszystkie należności najpóźniej w dniu 1 września.