JAK wziać udział w kungfurze?

W KungFurze mogą wziąć udział tylko pełnoletnie osoby zarejestrowane na stronie KungFur.pl z użyciem prawdziwych danych.

Limit uczestników

Ilośc miejsc jest ograniczona i limit ten wynosi 200 uczestników (120 osób w pokojach i 80 bez pokojów). By zająć miejsce trzeba zarejestrować się na stronie i opłacić akredytację (bilet). Możliwe, że w sytuacji znacznego przekroczenia limitu wpłat wstrzymamy akceptowanie nowych kont na stronie internetowej. Osoby bez noclegu w hotelu głównym, które w dniu 15 września nie będą się mieścić w limicie osób bez pokojów (decyduje kolejność księgowania wpłat) będą miały zwróconą akredytację. Jeżeli w wyniku rezygnacji* limit uczestników nie zostanie osiągnięty zaczniemy akceptować nowe konta, a informacja o tym będzie opublikowana z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Limity mogą ulec zmniejszeniu na przykład pod wpływem zmieniających się regulacji prawnych takich jak przywrócenie obostrzeń covidowych. W takiej sytuacji będziemy zmniejszać ilość uczestników w sposób dostosowany do nowych przepisów preferując osoby, które wcześniej opłaciły akredytacje. Akredytacje osób odrzuconych będą w miarę możliwości zwrócone.

*Do 15 września możliwa jest rezygnacja z udziału i uzyskanie zwrotu akredytacji.

Poniżej znajdziecie instrukcje zajęcia miejsca dla osób nocujących w hotelu oraz nie nocujących w hotelu konwentowym.

Uczestnicy nocujący w hotelu konwentowym:

Pokoje będą udostępnione 1.09.2022 o godzinie 20:00. Aby móc zająć miejsce w pokoju trzeba mieć zaksięgowaną wpłatę akredytacji (75 zł; akredytacja nazywana jest czasem biletem). Instrukcję jak ją wpłacić znajdziecie w swoim profilu. Pamiętajcie, że wpłaty są księgowane ręcznie, więc wpłacanie na ostatnią chwilę spowoduje, że nie będziecie mogli zająć pokoju w momencie otwarcia pokojów.

W tym roku za opłacenie pokoju odpowiedzialny jest jeden uczestnik, który rezerwuje cały pokój dla siebie. Zajęcie pokoju odbywa się poprzez kliknięcie na niego na stronie z listą pokojów. Zajmując pusty pokój w systemie automatycznie stajecie się jego właścicielami i zakładacie na pokój hasło. Obowiązkiem właściciela pokoju jest opłacenie go w ciągu 5 dni, ale nie później niż do dnia 15 września . W tym celu po zajęciu pokoju należy wysłać maila na adres a.gorska@cfihotels.pl.

Wzór treści maila:

Szanowna Pani,
Chcę dokonać rezerwacji pokoju numer [numer pokoju] w dniach 21.10 do 23.10.2022.
Moje dane:
[Imię i nazwisko] 
[numer telefonu]

Proszę o przesłanie faktury pro forma z dalszymi instrukcjami dotyczącymi płatności.


UWAGA! Należy ostrożnie wybierać pokoje. Jeżeli jakiś użytkownik zostanie właścicielem pokoju to by go zmienić musi być jedyną osobą w pokoju.

Pokoje nieopłacone w terminie będą opróżniane ze wszystkich lokatorów i odblokowane innym osobom do zajęcia.

Po opłaceniu pokoju właściciel pokoju może przekazać hasło do pokoju swoim wspólokatorom. Hasło jest widoczne dla właściciela pokoju na górze strony z listą pokojów. By zająć miejsce w pokoju współlokatorzy muszą opłacić akredytację.

Tuż przed terminem imprezy przekażemy hotelowi listę wszystkich osób w pokojach. Hotel nie wyda kluczy do pokoju osobom, które nie będą do niego zapisane w systemie KungFura niezależnie od woli osoby opłacającej pokój.

Pamiętajcie, że wszelkie niezgodności między danymi osób zgłaszających się do hotelu w celu rezerwacji pokoju lub odebrania kluczy a danymi podanymi na stronie mogą być wzięte za próbę oszustwa i skończyć się zbanowaniem z konwentu na tę i nadchodzące edycje. Na bieżąco weryfikujemy osoby rezerwujące pokoje hotelowe z listą osób zapisanych w systemie KungFura.

Uczestnicy NIE nocujący w hotelu konwentowym:

By zająć miejsce bez noclegu starczy mieć zaksięgowaną wpłatę akredytacji (75 zł; akredytacja nazywana jest czasem biletem). Ilość miejsc bez noclegu jest ograniczona do 80 miejsc. W przypadku gdy w dniu 15 września zaksięgowane będziemy mieli akredytacje od ponad 80 osób bez pokoju hotelowego będziemy je zwracać zaczynając od najpóźniej wpłacanych akredytacji.

Pamiętajcie, że osoby bez przypisanego pokoju w hotelu konwentowym mogą przebywać na terenie KungFura nie wcześniej niż od godziny 8:00 i nie dłużej niż do godziny 22:00 lub do końca ostatniego punktu programu w danym dniu, o ile biorą w nim udział, z zastrzeżeniem czasu trwania imprezy opisanego w punkcie III.1 regulaminu.

Inne ważne informacje:

Do 15 września możliwe jest uzyskanie zwrotu wpłat zarówno na akredytację, jak i za hotel. Po tej dacie można jedynie odstąpić swoje miejsce innej osobie. 

Po opłaceniu akredytacji nie zapomnijcie wgrać swój awatar. Najważniejsze daty są na stronie ważne daty.  Sprawdźcie też regulamin. Możliwość wgrywania awatarów będzie chwilowo wyłączona w momencie otwarcia pokojów.

Koniecznie też sprawdzajcie nasz informator na Telegramie. Możecie to zrobić otwierając poniższy link w przeglądarce: https://t.me/kungfurnews. Na grupie dyskusyjnej połaczonej z informatorem możecie zadawać nam pytania.