Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. 1. Administratorem danych osobowych, zwanym dalej Administratorem, jest fundacja POPCOOLTURA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiej 2/9, kod pocztowy 51-005.

 2. 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji KungFura, co jest niezbędne do wykonania umowy, której Uczestnik jest stroną (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO). Zbierane przez nas dane to: imię, nazwisko, nick/pseudonim, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, adres IP, nazwy użytkownika w komunikatorach internetowych oraz dane dotyczące rozliczeń finansowych z Administratorem.

 3. 3. W szczególnych przypadkach zbierane są dane w postaci numeru konta bankowego oraz imienia, nazwiska i adresu właściciela konta bankowego widniejące na potwierdzeniu wykonania przelewu bankowego. Dane te są usuwane po potwierdzeniu faktycznego zaksięgowania środków na koncie.

 4. 4. Dane są wykorzystywane do świadczenia usługi hotelowej oraz do komunikacji z Uczestnikami.

 5. 5. Procesorem danych wymienionych w punkcie 2 jest Lemur Solutions Paweł Butyliński w zakresie niezbędnym do wykonania usług hostingowych oraz zarządzania systemem rejestracji.

 6. 6. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska udostępnione zostaną właścicielowi Boutique Hotel, spółce Central Fund of Immovables Sp. z o.o., z siedzibą na Placu Zwycięstwa 2, kod pocztowy 90-312, w Łodzi w celu świadczenia usługi hotelowej oraz Lemur Solutions Paweł Butyliński w celu świadczenia usługi zarządzania systemem rejestracyjnym.

 7. 7. Dane dotyczące rozliczeń finansowych przechowywane są przez bank BNP Paribas Bank Polska S.A. i są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy.

 8. 8. Dane osobowe w postaci pseudonimu zostaną udostępnione innym uczestnikom KungFura na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO).

 9. 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Imprezy oraz spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze.

 10. 10. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. 11. Wszyscy Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do PUODO jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza ich dobro osobiste, dobre imię lub jest sprzeczne z przepisami prawa.

 12. 12. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji usługi, a w konsekwencji brak możliwości uczestnictwa w Imprezie.

 13. 13. Na wszystkie pytania związane z danymi osobowymi odpowie Administrator lub wyznaczona przez niego osoba.